Handelsbetingelser

Produktinformation

Varens særlige ecgenskaber oplyses på gastro-catering.dk. eller ved henvendelse til personalet ved afhentning af varen. Besvarelse af supplerende oplysninger eller spørgsmål i forlængelse af de eksisterende oplysninger, kan opnås på denne mailadresse til Gastro Catering: kontakt@gastro-catering.dk

Priser

Ændringer i pris kan forekomme, alt efter dit bestillingstidspunkt. Dette skyldes at priserne er dagspriser og kan ændres løbende. Såfremt Gastro Catering accepterer din ordre, vil køber blive faktureret den pris, der er anført på ordrebekræftelsen. Alle priser er vist inkl. moms.

Bestilling og afbestilling

Ved bestilling af varer fra gastro-catering.dk binder køber sig til tilbuddet om at købe varen på de oplyste vilkår. Den bindende aftale træder i kraft, når aftalen mellem køber og gastro-catering.dk er indgået i form af en ordrebekræftelse, hvilket betyder at køber accepterer det afgivne tilbud.

Ved bestilling af varer i webshop på gastro-catering.dk, kan ordren annulleres omkostningsfrit indtil 48 timer før afhentningstidspunkt. Annullering sker ved at sende mail til kontakt@gastro-catering.dk med ordrenummer og ønske om annullering. Der sendes efterfølgende bekræftelse på annulleringen.
Er ordren forudbetalt refunderes det fulde betalte beløb ved annullering indtil 48 timer inden afhentningstidspunkt.
Annulleres ordren indenfor 48 timer inden afhentningstidspunkt, er Gastro Catering ikke forpligtet til at refundere ordren hvis den er forudbetalt og Gastro Catering forbeholder sig rettet til at udstede faktura på ordren til køber, hvis der er aftalt betaling ved afhentning.
I dette tilfælde vil Gastro Catering dog forsøget at sælge ordren til anden side og lykkes det, vil forudbetalte ordrer blive refunderet og ikke betalte ordrer blive annulleret uden beregning.

Betaling

Dine kontooplysninger som bliver indsamlet ved køb af varer, sendes direkte og sikkert til PBS via krypteringsformen, (SSL), som kun er forbeholdt dig og PBS. Dette sikrer, at uvedkommende ikke kan se eller gemme dine personlige oplysninger.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse

Risikoen ved at bestilte varer går til grunde eller beskadiges, på grund af hændelige forhold overgår først til køber, når varen befinder sig i købers varetægt.

Reklamation

Følgende er gældende ved køb af fødevarer:

En eventuel reklamation i forbindelse med opdagelse af mangler på produkter, skal ske til Gastro Catering senest dagen efter køber afhenter varen. Hvis ikke, mister køber retten til at anklage sælger for manglen. I tilfælde af en mangel, bedes du angive og forlangende vise, hvori manglen består.

Alle reklamationer skal ske skriftligt og sendes til: kontakt@gastro-catering.dk

Ansvarsfraskrivelse

Hvis Gastro Catering bringer relevante informationer om andre hjemmesider til dig igennem links, kontrolleres disse ikke af Gastro Catering. Derfor kan vi på ingen måde stå til ansvar for deres indhold.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og Gastro Catering, varerne opfylder således købers forventninger, såfremt de svarer til Gastro Catering egen beskrivelse.

Som følge af at de bestilte varer ikke er klar til afhentning på afhentningstidspunktet eller indeholder mangler, pålægges sælger intet erstatningsansvar, hvis denne forsinkelse eller mangler skyldes forhold, som er uden for Gastro Caterings kontrol. Dette kan eksempelvis inkludere krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Gastro Catering kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for:
Tab af indtægter, driftstab, forretningsmuligheder, tab eller ødelæggelse af data eller genskabelse af data, tab af goodwill, sikkerhedsbrud forårsaget af tredjeparts brud på telekommunikation og/eller internettet, omsætningstab (uanset om dette er direkte, indirekte eller følgetab)
Tab eller skade som følge af ansvar overfor tredjeparter (både direkte, indirekte tab eller følgeskade)
Ethvert indirekte tab. Vores samlede ansvar er under alle omstændigheder beløbsmæssigt begrænset til den givne ordrens pålydende.

Fortrydelsesret

Da der er tale om let fordærvelige fødevarer, afskriver køber sig den normale fortrydelsesret på 14 dage ved bestilling.

For annullering af bestilte ordrer, se Bestilling og afbestilling ovenfor.

Forbehold for ændringer

Gastro Catering forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der er gældende for denne hjemmeside. Du bedes derfor holde dig opdateret løbende om eventuelle ændringer.

Indkøbskurv
Scroll to Top
Scroll til toppen